Serveis addicionals

El centre us ofereix top tipus de serveis tals com:

  • Fax
  • Fotocopiadora/impressora/escàner
  • Servei de secretariat
  • Servei de missatgeria
  • Servei de cafeteria
  • Servei de traducció
  • Pàrquing
  • Gestió de viatges
  • Serveis d'assesoria comptable, fiscal i laboral
  • Serveis financers

I estudiem qualsevol petició d'altres serveis que ens demani el client